Nicolaaskerk

Het oudste deel van de historische Nicolaaskerk van Wijhe moet omstreeks het jaar 1200 gebouwd zijn. Waarschijnlijk stond op die plek in de tijd van de Germanen al een houten gebouw waar men samenkwam om de goden gunstig te stemmen. De plek is het hoogste punt van het dorp Wijhe.

In de eeuwen daarna is de dorpskerk in een aantal fasen uitgebouwd. Dat gebeurde rond 1300, rond 1400 en 1450 en uiteindelijk kreeg de kerk rond 1500 haar huidige vorm van 3 beuken.
Er waren 3 altaren, die verbonden waren aan 3 vicariën. Tijdens de reformatie rond 1600 zijn de 3 altaren verdwenen. De inrichting van de kerk werd op de preekstoel in het midden gericht.

Bij restauraties in de 20e eeuw zijn op een van de oudste muren wandschilderingen van enkele heiligen tevoorschijn gekomen die waarschijnlijk nog voor 1500 op de muren uit 1200 zijn aangebracht.

De kerk bevat een 3-tal monumentale grafmonumenten uit de periode 1700 tot 1710. Ze zijn aangebracht door de adellijke families Van Ittersum, Van Voorst en Van Dedem.

Door haar bijzondere vorm en inrichting leent de kerk zich heel goed voor concerten door kleine en middelgrote ensembles. Ook intieme toneel- en dansvoorstellingen komen hier tot hun recht omdat het publiek direct om de uitvoerenden heen zit.

Het bijna 200 jaar oude Quelhorst orgel werd in 2014 gerestaureerd en uitgebreid. Interessant is dat dit orgel in 1821 is geschonken naar aanleiding van tragische gebeurtenissen op het Molukse eiland Saparoea in het voormalig Nederlands Indië. Meer weten hierover ? klik hier.

Deze geschiedenis wordt uitgebreid beschreven in het boek 'de Nicolaaskerk in Wijhe', ISBN 978-90-813155-3-1.
Niet alleen de schenking van het orgel, ook een uitgebreide beschrijving ervan staat in het boek, evenals het verleden en het heden van de Nicolaaskerk. Bestellen kan bij

uitgeverij De Jonge Beth

.

dubbelkerk
Nicolaaskerk
Kerkplein 15 BX Wijhe
www.pknwijhe.nl
ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl