ANBI
anbilogo Wij hebben december 2018 de Culturele ANBI-status verkregen. Deze speciale ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting extra kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ons banknummer vindt u onderaan deze bladzijde
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


STAND VAN ZAKEN 2022

Stichting bestuur

Begin 2018 is de stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe opgericht, mede om de groeiende belangstelling voor de concerten een goed kader te geven. Het bestuur bestaat uit:
Joop van der Walvoorzitter
Bernice Meestersecretaris
Jaap Meijerpenningmeester

De bestuursleden en de leden van de werkgroep ontvangen van onze stichting geen beloning voor hun werkzaamheden.
Indien nodig worden de onkosten die zij maken door de stichting vergoed.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.

Contactadres Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
Correspondentieadres: Zomerhof 5, 8131 TA Wijhe, tel. 06 515 503 47.
KvK: 7059 3213 RSIN 85.83.86.574.

Onze doelstellingen:

  • bevorderen van het waardig gebruik van de Nicolaaskerk Wijhe voor meer culturele activiteiten naast de kerkdiensten
  • bijdragen aan voorzieningen in het gebouw die het culturele gebruik aantrekkelijk maken
  • bevorderen van laagdrempelige toegang tot de activiteiten in het gebouw
  • bijdragen aan de instandhouding van het gebouw

Beleidsplan 2022 Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe.
Wij willen de maandelijkse koffieconcerten met gratis toegang dit jaar weer oppakken zodra dat is toegestaan.
De werkgroep koffieconcerten programmeert hiervoor (jonge) musici die zich kwalitatief onderscheiden.
Soms dragen enthousiaste Vrienden hiervoor suggesties aan.
Naast de maandelijkse koffieconcerten willen we eenmaal per halfjaar een groter concert organiseren.
Ook literaire bijeenkomsten passen in ons programma.

Voor de jaren 2022 en 2023 ontvangen wij via de SKIP regeling van het Fonds Podiumkunsten Nederland een inkomstengarantie op concerten en andere evenementen die wij organiseren. Daardoor is het mogelijk om ook duurdere gezelschappen en artiesten te gaan programmeren.
Daarnaast staan we open voor andere culturele activiteiten in de kerk als daar belangstelling voor blijkt te bestaan.

200 jaar Quelhorst orgel
Medio 2021 was het 200 jaar geleden dat het Quelhorst orgel aan de kerk werd geschonken. We wilden dit vieren met een orgeljaar van augustus 2021 tot augustus 2022. Door de Corona maatregelen hebben we deze viering moeten opschuiven naar 2022. Samen met de organisten en de Vrienden wordt een programma ontwikkeld waarin het orgel centraal staat.

Het bestuur
ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl