ANBI
anbilogo Wij hebben december 2018 de Culturele ANBI-status verkregen. Deze speciale ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting extra kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ons banknummer vindt u onderaan deze bladzijde
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


VERSLAGLEGGING 2021Onze activiteiten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2021, een terugblik:

Koffieconcerten
Het begin van 2021 werd gedomineerd door Corona beperkingen. In juli konden we pas weer starten met het organiseren van koffieconcerten op de 1e zondag van de maand. Kenmerk van de koffieconcerten is dat deze gratis toegankelijk zijn. In een uitgangscollecte kunnen de bezoekers hun waardering laten blijken. In 2021 werden 6 concerten gerealiseerd met in totaal 555 toehoorders. Op de webpagina Galerij is te zien welke musici voor ons hebben gespeeld.

Avondconcerten
Begin 2020 was er nog een avondconcert van organist Martin Mans samen met Martine Kalkman. Daarna moesten we volgende avondconcerten annuleren door de Corona beperkingen.

Literaire middagen
In december 2018 in 2019 organiseerden wij in samenwerking met boekhandel Primera-Schippers voor het eerst een literaire middag in de kerk. In 2020 en 2021 waren ook deze bijeenkomsten niet meer mogelijk.

Vrienden
Het aantal “Vrienden” is eind 2021 gegroeid naar ruim 105, waarvan 3 bedrijven en 1 vereniging.
Ondanks het stilvallen van onze concerten zijn geen vrienden vertrokken.

De exploitatierekening over 2021 en de balans per 31-12-2021 staan hieronder vermeld.
exploitatierekening
SECRETARIAAT
Mevr. B.E. Meester
Zomerhof 5
8131 TA Wijhe
Mob. 06 51550347
ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl
COLOFOON
© 2021 STICHTING VRIENDEN NICOLAASKERK WIJHE
Sitebeheer
Laatste Update: 18-01-2022