ANBI
anbilogo Wij hebben december 2018 de Culturele ANBI-status verkregen. Deze speciale ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting extra kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ons banknummer vindt u onderaan deze bladzijde
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


VERSLAGLEGGING 2020Onze activiteiten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2020:

Op de webpagina   Galerij   is te zien welke musici voor ons hebben gespeeld. Kenmerk van de koffieconcerten is dat deze gratis toegankelijk zijn. In een uitgangscollecte kunnen de bezoekers hun waardering laten blijken.

Vleugel in de kerk
De actie om geld in te zamelen voor een vleugel in de kerk werd in 2019 afgerond met de aanschaf (samen met het kerkbestuur) van een mooie vleugel ter waarde van € 20.000. Naast onze eigen geldwervingsactie ontvingen wij subsidie van de gemeente Olst-Wijhe en van de Rabobank voor dit project. Zowel de musici als het publiek zijn enthousiast over deze nieuwe aanwinst.

Corona-virus
Gedurende het jaar 2020 werd de wereld geconfronteerd met het Coronavirus. Vanaf maart 2020 kwamen onze koffieconcerten te vervallen. Pas in september konden we weer een voorzichtige start maken. Na het concert in november kwamen de concerten weer te vervallen.

Vrienden
Het aantal "Vrienden" is eind 2020 gegroeid naar ruim 95, waarvan 3 bedrijven en 1 vereniging. Ondanks het stilvallen van onze concerten zijn geen vrienden vertrokken.
De exploitatierekening over 2020 en de balans per 31-12-2020 staan hieronder vermeld. exploitatierekening
ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl