ANBI
anbilogo Wij hebben december 2018 de Culturele ANBI-status verkregen. Deze speciale ANBI status houdt in dat u de bijdragen en giften aan onze stichting extra kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. Ons banknummer vindt u onderaan deze bladzijde
Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting.


VERSLAGLEGGING 2019

Onze activiteiten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2019:

Op de webpagina   Galerij   is te zien welke musici voor ons hebben gespeeld. Kenmerk van de koffieconcerten is dat deze gratis toegankelijk zijn. In een uitgangscollecte kunnen de bezoekers hun waardering laten blijken.

In december 2018 organiseerden wij in samenwerking met boekhandel Primera-Schippers voor het eerst een literaire middag in de kerk, waar Frank Westerman zijn recente boeken besprak. Met 80 belangstellenden was dit een goed begin van een nieuwe traditie.
In 2019 volgden literaire middagen met Levi Weemoedt en met Peter Buwalda.

In 2018 is een intensieve actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een vleugel in de kerk. De huidige piano heeft niet de kwaliteit die voor onze concerten nodig is. Deze actie werd in 2019 afgerond met de aanschaf (samen met het kerkbestuur) van een mooie vleugel ter waarde van € 20.000.-. Naast onze eigen geldwervingsactie ontvingen wij subsidie van de gemeente Olst-Wijhe en van de Rabobank voor dit project. Zowel de musici als het publiek zijn enthousiast over deze nieuwe aanwinst.
Het aantal "Vrienden" is eind 2019 gegroeid naar ruim 80, waarvan 3 bedrijven en 1 vereniging. We streven ernaar om in 2020 het aantal Vrienden uit te breiden tot tenminste 100.

De exploitatierekening over 2019 en de balans per 31-12-2019 staan hieronder vermeld. exploitatierekening
ANDERE SITES
www.pknwijhe.nl