Skip to main content

ANBI

Bij de Belastingdienst is de ANBI-status aangevraagd.

De ANBI status houdt in dat u bijdragen en giften aan onze stichting kunt aftrekken van de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Zodra wij deze ANBI status hebben zullen wij dat op deze website vermeldden en onze Vrienden en Mailmaatjes daarvan op de hoogte brengen.

Onderstaande gegevens publiceren wij mede met het oog op de ANBI status van onze stichting. 

Doelstellingen:

  • bevorderen van het waardig gebruik van de Nicolaaskerk Wijhe voor meer culturele activiteiten naast de kerkdiensten
  • bijdragen aan voorzieningen in het gebouw die het culturele gebruik aantrekkelijk maken
  • bevorderen van laagdrempelige toegang tot de activiteiten in het gebouw
  • bijdragen aan de instandhouding van het gebouw

  

Beleidsplan 2019 Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe

De aanloop

In 2017 werd gestart met het organiseren van koffieconcerten op de 1e zondag van de maand. In dat jaar werden in het totaal 6 koffieconcerten gehouden. Onderstaand overzicht laat zien dat hiervoor een geleidelijk groeiende belangstelling ontstond.

Koffieconcerten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2017:

Datum

Uitvoerende(n)

Instrumenten

Aantal bezoekers

Opbrengst collecte

2 april

Johannes Dijkstra

Geesche Geddert

Orgel

Blokfluit

40

€    95,50

7 mei

Marriët ten Kate

Jannie Kunst

Bep Teunissen

Gitaar

Piano

Blokfluit

45

€  136,35

4 juni

Wijhese Harmonie

5 Blaas

instrumenten

45

€  118,65

 

 

 

 

 

1 oktober

Rianne van Dijk + Esther de Vos

Piano + zang

50

€  297,20

5 november

Odayin Trio

Piano + viool + cello

75

€  399,85

3 december

Northern trombone ensemble

8 trombones

80

€  372,70

Het vervolg

Op basis van die groeiende belangstelling in het voorbereidings- en aanloopjaar 2017 zijn de koffieconcerten in 2018 met regelmaat georganiseerd en werd de stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe opgericht. 

In 2018  zijn/worden de volgende koffieconcerten georganiseerd:

 

Koffieconcerten in de Nicolaaskerk van Wijhe in 2018: 

 

Datum

Uitvoerende(n)

Instrumenten

Aantal bezoekers

Opbrengst collecte

7 januari

Corinne Ovinge-Best

Orgel + zang

60

 €  276,20

4 februari

Mariët Teunissen  en Batje Kanis

Gitaren

60

 €  257,70

4 maart

Noam Staal en Pablo Alonso

Cello en piano

70

 €  359,80

8 april

Mechteld Karlien de Jongh

Harp

85

 €  423,50

6 mei

Toon Hagen

Orgel

65

 €  342,30

3 juni

Gezelschap Blent

Zang à capella

70

€ 344,25

1 juli

Kleinkunstgroep MOOIWEER

Zang + begeleiding

80

 €  274,50

 

 

 

 

 

2 september

 

Norhtern Trombone Ensemble

5 Trombones

110

 €  497,60

7 oktober

Hanna Lindeijer en Jaap Zwart

Hobo en kistorgel

75

 €  332,45

4 november

Grace van Dorsten en Viktor Koning

Gitaar en zang

 

 

2 december

Gezelschap Blent

Zang à capella

 

 

Op 27 oktober 2018 werd voor het eerst een avondconcert georganiseerd. Hier trad het strijkorkest Libero uit Zwolle op voor ruim 100 belangstellenden. Muzikaal een hoogtepunt, wat de verhouding kosten/opbrengsten betreft minder geslaagd.

Op 9 december organiseren wij in samenwerking met boekhandel Primera-Schippers voor het eerst een literaire middag in de kerk.

In 2018 is een intensieve actie gestart om geld in te zamelen voor de aanschaf van een vleugel in de kerk. De huidige piano heeft niet de kwaliteit die voor onze concerten nodig is.

 

Plannen voor 2019.

Wij zullen de maandelijkse koffieconcerten ook in 2019 blijven organiseren op de 1e zondag van de maand. De werkgroep koffieconcerten programmeert hiervoor (jonge) musici die zich kwalitatief onderscheiden. Veelal dragen enthousiaste Vrienden hiervoor suggesties aan.

We hopen begin januari een passende vleugel in de kerk te kunnen plaatsen. De inzamelingsactie wordt daartoe voortgezet. Ook proberen we nog meer subsidiebronnen aan te boren, naast toezeggingen die we van de Rabobank en van de gemeente Olst-Wijhe al hebben gekregen.

Het aantal “Vrienden” bedroeg per medio 2018 ruim 40, waarvan 2 bedrijven en 1 vereniging. We streven ernaar om in 2019 het aantal Vrienden uit te breiden tot tenminste 100.

Naast de maandelijkse koffieconcerten willen we zo mogelijk 1 maal per halfjaar een avondconcert organiseren.

Als de eerste literaire middag in december 2018 voldoende belangstelling trekt zullen in 2019 nog enkele middagen volgen met op dat moment actuele schrijvers.

 

Het bestuur van de stichting staat open voor andere culturele activiteiten in de kerk als daaraan behoefte blijkt te bestaan.

Contactadres

Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe
Correspondentieadres: Zomerhof 5, 8131 TA  Wijhe, tel. 06-5155 0347
KvK: 7059 3213 RSIN 85.83.86.574.

Financieel overzicht

Stichting Vrienden Nicolaaskerk Wijhe        
Winst en verliesrekening        
Inkomsten        1e helft 2018
    Netto baten koffieconcerten     €  492,50 
    Subsidie koffieconcerten     €  375,00 
    Bijdragen Vrienden     €  962,50 
    Totaal inkomsten     €  1.830,00 
        
Kosten        
    Oprichtingskosten     €  554,71 
    Kosten koffieconcerten     €  492,50 
    Verkoopkosten     €  25,00 
    Bankkosten     €  26,84 
    Algemene kosten     €  242,00 
    Voorziening kosten website     €  400,00 
    Totaal kosten      €  1.741,05 
        
Resultaat         €  88,95 


Beloning Bestuur

De bestuursleden en de leden van de werkgroep ontvangen geen (financiële) beloning van onze stichting voor hun werkzaamheden.
Indien nodig worden de onkosten die zij maken door de stichting vergoed.
De stichting heeft geen medewerkers in dienst.